Školní projekty

Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k projektové výuce. Mé první setkání s touto metodou bylo ještě na fakultě při studiu. Od té doby už uplynulo několik let a já, ač přes první zkušenost, kdy jsem slýchala věty: 

Takhle se učit nedá, to poznáš, takhle se to ale v praxi nedělá.

Stále zkouším, hledám a objevuji. Myslím si totiž, že cesty výuky - zvláště na 1. stupni, kdy se snažíme žáky motivovat a nadchnout pro jejich další učení - mají být akční, motivované, tvořivé a aktivizující, což právě realizace projektů ve výuce umožňuje. 

Zde se tedy nabízí prostor pro diskusi, sdílení nápadů a podnětů, výměnu zkušeností a materiálů. Je totiž smutné, že i současní vysokoškolští studenti narážejí na překážky a problémy, jako před lety i já, a to mezitím proběhla i školská reforma, která si mimo jiné kladla za cíl i uplatňování nových moderních metod ve výuce. Je na nás, učitelích v praxi, abychom hranice posouvali. Nepochybuji o tom, že je mnoho těch, jejichž hodiny jsou plné nových nápadů a využití moderních metod i technologií, ale jak dokazuje běžná praxe, velmi častý je stále i stereotyp a nuda v hodinách. A právě z těchto důvodů pak může docházet i k narůstající nekázni, nezájmu a neochotě dětí se dál vzdělávat a učit se s chutí. 

Sovičky

Ročník 2014 - 2015

Po dvou letech s Piráty jejich papoušek odletěl, aby ke mně do třídy přilétli noví prvňáčci Sovičky se zelenou lesní třídní barvou.

V mnohém se navázalo na odzkoušené a fungující. Motivace byla již propracovaná s předstihem.

Celotřídní vývoj a putování však nesměřovalo k něčemu (jako dříve ke sluji, k ostrovu), ale v sovích hnízdech se na třídním stromě proměňovali jednotlivci dle svých úspěchů a pokroků postupně z klubající sovičky, přes píšící a čtenářskou až na tu studovanou.

Společně s rodiči se začaly psát první stránky Sovího deníku, fungoval Soví průkaz, sovy nám zdobily třídu a při dosažení jednotlivých sovích úrovní se rozdávaly soví dárky.

Piráti

Ročník 2012 - 2014

Motivační název Piráti jsem tentokrát stanovila již před začátkem dalšího školního roku s novými prvňáčky a pirátsky jsme se společně plavili tentokrát dva roky.

Silnou motivací pro mě bylo, aby prvňák neodešel s žádnou negativní reakcí na to, že si nese hnědý balonek, jelikož nám byla přiřazená, právě nijak nevábná, barva hnědá.

Tentokrát už byl tedy předem připraven i třídní maskot - pirátský papoušek.Třídní pirátské lodě se jmény, které se snažily doplout k ostrovu pokladů. 

Ve třídě se díky rodičům velmi záhy objevily pirátské vlajky, polštáře, truhlice, dalekohledy a další rekvizity, které "na třídní palubu" bezpochyby patří.

Nadchli se děti, rodiče i prarodiče.

Dodržovala se Pravidla z Ostrovní cesty, každý den se otvíral Pirátský průkaz, psal se Pirátský deník, členové posádky si vymysleli svá pirátská jména, jelo se na školu v přírodě, kde byla nalezena velká pirátská kořist, ale k jejímu získání vedlo několik úkolů a zkoušek.


Dráčci

Ročník 2011 - 2012

Třídní název Dráčci vznikl z návrhů třídy druháků na mém novém pracovním působišti.

Jako třída jsme měli přiřazenou barvu - červenou. Žákům jsem hned 2. září vysvětlila, že je na nich, aby si zvolili název třídy. Pohovořili jsme motivačně proč a k čemu ho budeme využívat, jak nám bude pomáhat, a že bychom se s ním měli všichni ztotožnit.

Padly návrhy - Ohnivci, Ferrari, Machři, Plameni, Dráčci.

Dráčci měli plán, že se v dalších letech, kdy s nimi putuje barva do dalšího ročníku, promění v Draky a Dragons. (Se třídou jsem ale šla jen rok, následně se stali Rytíři s novou vyučující.)

  • Vedly se Dračí průkazy se záznamem každodenního chování.
  • Psal se Dračí rukopis - měsíční deník zážitků.
  • Putovalo se k dračí sluji.
  • Vznikaly dračí verše.
  • Navštívila se výstava draků na hradě Bouzov.
  • Jedly se dorty ve tvaru draků.
  • Rozdávaly se dračí magnety, knihy a jiné předměty.

Chcete pomoct s podobným projektem?

Chcete ve své třídě zavést projektovou výuku?  Chcete poradit s motivaci třídy?
Nebo mi chcete jen tak něco sdělit?

Napište mi, budu se těšit na vaše reakce.