Učitelka na základní škole


Během profesní praxe jsem prošla všemi pěti ročníky 1. stupně. V některých jsem byla i častěji. Každý ročník má pochopitelně svá specifika. Mít třídu celých pět let má dle mého názoru svá pozitiva, ale i negativa. Určitě se nepřikláním k variantě střídání třídních učitelů každý rok. Vést třídu celých pět let jsem měla možnost jen jednou. Častěji mě vedení nasazovalo k 1.-2. třídě. 

Za sebe bych se přikláněla k variantě učit 1.-5. třídu, případně alespoň v první etapě, tedy vzdělávání 1.-3. třída. Dvouleté elementární střídání pokládám za velmi krátké a s vysokým rizikem právě oné možné "pedagogické deformace".