Kdo jsem?

Dobrý den,
jsem Kateřina Musiol Kuchnová a učím na 1. stupni na soukromé základní škole.

Tyto stránky již nejsou udržované - aktuální obsah najdete na mém blogu Naše třída.

Jsem ráda za to, že i po 15ti letech v praxi stále cítím, že jsem si vybrala správnou profesi, která mě baví, naplňuje, motivuje a vidím v ní smysl. Ještě nikdy jsem neřekla, že děti jsou rok co rok horší. Nemyslím si to a do třídy se těším vždy na hodiny prožité, nejen přežité. 

Už jako žákyně 4. třídy jsem věděla, že jednou chci být učitelkou. Má práce je tedy můj naplněný sen. Blízké okolí rodiny a přátel jsem po studiu žádala, aby mě v budoucnu upozornili na to, až se začnu stávat tou "typickou a profesí deformovanou" učitelkou. Zatím se mi dostává reakcí, že tomu tak není, že jde vidět, že práci dělám srdcem a ráda. Naopak mě překvapuje a těší, že okolí stojím za zpětnou vazbu, podporu a ocenění a uznání mé práce. 

Osm let jsem učila na státní základní škole, kterou jsem navštěvovala dříve v roli žáka a následně tedy i jako kantor. Z mých učitelů se stali kolegové a nadřízení. Pro profesní rozjezd to mělo svá pozitiva, ale s přibývajícími lety a zkušenostmi vyvstávala i úskalí a problémy. Někteří ve mně totiž stále viděli tu "svou žákyni" a když jsem pak byla v roli té, jenž je měla někdy i úkolovat, nebylo to lehké.  Čtyři roky před odchodem na rodičovskou dovolenou jsem působila jako učitelka na 1. stupni na soukromé škole a stejnou dobu i jako externí vyučující na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě


Pedagogická praxe


2011 - 2018: PORG Ostrava
učitelka pro 1. stupeň, specializace dramatická výchova

2011 - 2016: Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání

2003 - 2011: ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, p. o.
učitelka pro 1. stupeň, specializace dramatická výchova

2006 - 2011: Koordinátor školního vzdělávacího programu

řízení a plánování tvorby ŠVP, školení a následná prezentace pro pedagogický sbor, hospitační činnost v hodinách 

2009 - 2011: Vedení průběžné náslechové praxe
Náslechové praxe pro posluchače PdF OU v Ostravě, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ


Dosažené vzdělání


2006 - 2014: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (Ph.D.)
Obor Pedagogika (kombinovaná forma doktorského studia)

Disertační práce na téma: VYUŽÍVÁNÍ INOVATIVNÍCH STRATEGIÍ VYUČOVÁNÍ V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU UČITELE

1999 - 2003: Ostravská univerzita v Ostravě (Mgr.)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - specializace dramatická výchova

1995 - 1999: Gymnázium
Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy


Konference


Konference s mezinárodní účastí: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky

Pedagogická fakulta UP Olomouc, 2. 4. 2009. (Příspěvek: "Změny v primárním školství z pohledu koordinátora školního vzdělávacího programu.")

Mezinárodní vědecká konference: Odkaz Kulturného dedičstva v primárnej edukácii
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika, 20. - 21. 11. 2008. (Příspěvek: "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě")

Profesionalizace učitelského vzdělávání
Pedagogická fakulta OU Ostrava, 23. - 24. 1. 2008. (Příspěvek: "Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU, Moje cesta dramatickou výchovou.")

Vědecká konference: Hodnoty a výchova
Pedagogická fakulta MU v Brně, 30. - 31. 8. 2007. (Příspěvek: "Děti, hodnoty a dramatická výchova.")

Mezinárodní konference: Proměny vzdělávání
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav primární a preprimární edukace, 26. 4. 2007. (Příspěvek: "Rozvíjení racionálního poznání dítěte mladšího školního věku na základě prožitku.")Publikační činnost

Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU
CISOVSKÁ, H., KARAFA, J., KUCHNOVÁ, K. Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU, Moje cesta dramatickou výchovou. In Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta, 2008. s. 74-84. ISBN 978-80-7368-486-0.

Děti, hodnoty a dramatická výchova
KUCHNOVÁ, K. Děti, hodnoty a dramatická výchova. In Sborník anotací referátů z vědecké konference. Brno: MSD, 2007. s. 14. ISBN 978-80-86633-75-6.

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě
KUCHNOVÁ, K. Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. In Sborník konference Odkaz Kulturného dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela. Pedagogická fakulta, 2009. s. 115-120. ISBN 978-80-8083-703-7.

Rozvíjení racionálního poznání dítěte mladšího školního věku na základě prožitku
KUCHNOVÁ, K. Rozvíjení racionálního poznání dítěte mladšího školního věku na základě prožitkutku. In Sborník příspěvků z konference k 10. výročí založení ÚPPE. Proměny vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2007. s. 45-46. ISBN 978-80-7041-033-2.

Změny v primárním školství z pohledu koordinátora školního vzdělávacího programu
KUCHNOVÁ, K. Změny v primárním školství z pohledu koordinátora školního vzdělávacího programu. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. s. 111-118. ISBN 978-80-7220-315-4.

Od RVP k ŠVP - Idea a realita
KUCHNOVÁ, K. Od RVP k ŠVP - Idea a realita. In Učitelské listy.
Praha: 2007. č. 10, s. 10. ISSN 1210-6313.

Pojďme všichni do lesa
KUCHNOVÁ, K. Pojďme všichni do lesa. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. roč. 133, č. 1, s. 33. ISSN 0323-0449.

Prvoučné vycházky do okolí s využitím poezie J. Čarka
KUCHNOVÁ, K. Prvoučné vycházky do okolí s využitím poezie J. Čarka. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 132, č. 4, s. 31-33. ISSN 0323-0449.

Putování po ostrovech - pravidla komunikace ve třídě
KUCHNOVÁ, K. Putování po ostrovech - pravidla komunikace ve třídě, In Hana Cisovská: Pracovní listy pro výuku komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta, 2011.

Rychlý kontakt

Mgr. Kateřina Musiol Kuchnová, Ph.D.

Ostrava, Česká Republika.

Sociální sítě